เครื่องอบอ่อน

ออกแบบ/สร้าง เครื่องจักรพร้อมระบบควบคุมการเตลื่อนที่ของชิ้นงานอัตโนมัติ
ควบคุมการทำความร้อนชิ้นงานโดยอินดักชั่นฮีตเตอร์ สั่งการอัตโนมัติผ่านจอทัสสกรีน
Visitors: 38,683