เกี่ยวกับเรา

บริษัทของเราได้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .ปี 2545.... จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิประกอบด้วย

คุณ ยุทธนา คนซื่อ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี . 2545..... ได้เริ่ม ก่อตั้งบริษัทและดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยที่บริษัทเติบโตขึ้นเป็นลำดับอย่างมั่นคง...


ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ/สร้าง ตู้ควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบควบคุม ซ่อมอินเวอร์เตอร์

Visitors: 38,680