จำหน่าย/ซ่อม SERVO MOTOR FUJI

ใช้สำหรับการสร้างเครื่องจักใหม่ ตัดแปลงเครื่องเก่าเป็นระบบอัตโนมัติ เช่นเครื่องตัดถุงพลาสติก เครื่องสกรีนถุงบรรจุภัณฑ์

บริษัทรับดัดแปลงเครื่องจักรเป็นแบบควบคุมอัตโนมัติ ซ่อมระบบควบคุม ออกแบบ/สร้าง เครื่องจักรใหม่ 

 

Visitors: 38,682