จำหน่าย PLC สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ บริการเขียนโปรแกรม 

ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อี่นๆในระบบ โดยวิศวกรชำนาญการ

จำหน่ายยี่ห้อ

PLC-FUJI

PLC-MITSUBISHI


Visitors: 38,681