จำหน่าย PLC สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ บริการเขียนโปรแกรม 

ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อี่นๆในระบบ โดยวิศวกรชำนาญการ

จำหน่ายยี่ห้อ

PLC-FUJI

PLC-MITSUBISHI

PLC-PANASONIC

PLC-DELTA

PLC-OMRON

Visitors: 33,067